hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV

Pro studny a vrtané studny a pro vrty tepelných čerpadel systémů země voda a voda voda 

doporučujeme  pro  Jihomoravský kraj tyto firmy,

protože u nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

 

GEOBE s.r.o.

Brankovice

737224695

geobe@geobe.cz

 

VRTNÉ PRÁCE, STUDNAŘSKÉ PRÁCE, čerpací zkoušky

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Patrik Kabátník

608 704 426

p.kabatnik@geobe.cz

 

EPS, s.r.o.

Kunovice

603 820 897

eps@epssro.cz

 

HYDROGEOLOGICKÁ VYJÁDŘENÍ pro studny, průzkum místa vrtání, dokumentace prací, návrhy a projekty čištění vrtů, čerpací zkoušky. Geologický a hydrogeologický průzkum.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Miroslav Minařík

572 503 019
603 820 897

miroslav.minarik@epssro.cz 

A až

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

 ZEMĚVRTNÉ PRÁCE, STUDNAŘSKÉ PRÁCE, čerpací zkoušky, zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze, přednášky

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

 

K - GEO s.r.o.

Výškovice

596117633

info@kgeo.cz

 

ZEMĚVRTNÉ PRÁCE, dynamická penetrace, laboratoř mechaniky zemin.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Radmila Kleinová

775 100 970

kleinova@kgeo.cz

 

Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice s.r.o.

České Budějovice

387 425 706
725 122 944

info@geopruzkum.cz

 

VRTY PRO STUDNY A PRO TEPELNÁ ČERPADLA, inženýrsko geologické vrty, zakládání staveb na piloty a mikropiloty. Geologický průzkum, čerpací zkoušky, projekty a dokumentaci pro povolení zajistíme.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Marcel Homolka

603 875 238

homolka@hydropruzkum.cz

Provádíme levné patnáctimetrové  studny o průměru 400 mm do zvodnělých štěrkopísků, ale i náročné, stovky, metrů hluboké vrtané studny

 

Ostatní kraje