hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV

Pro studny a vrtané studny a pro vrty tepelných čerpadel systémů země voda a voda voda 

doporučujeme  pro  Karlovarský kraj tyto firmy,

protože u nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

 

Studnařství H&T, s.r.o.

 Draženov

605 129 626

info@studnarstviht.cz

 Nabídka, podmínky a ceny:
http://www.studnarstviht.cz

ZEMĚVRTNÉ A STUDNAŘSKÉ PRÁCE, osazování zhlaví vrtu, zemní práce související se zhlavím a připojení do objektu.Zajištění hg. posudku a dokumentace pro povolení studny.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Václav Traksmandl

602 507 364

traksmandl@tiscali.cz

 

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, vodoprávní pomoc a hydrogeologické práce pro studny, DČOV a vrty pro tepelná čerpadla

A až Zet®

CHEMCOMEX Praha, a.s.

Praha

607 117 653

studny@cce.cz

 

STUDNAŘSKÉ A VRTNÉ PRÁCE včetně dokumentace pro povolení studní a zřízení studňového zhlaví na vrty vyhloubené při hydrogeologickém průzkumu.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Pavel Špaček

226 259 151
602 758 196

spacek@chemcomex.cz

 

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

 ZEMĚVRTNÉ PRÁCE, STUDNAŘSKÉ PRÁCE, čerpací zkoušky, zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze, přednášky

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

 

Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice s.r.o.

České Budějovice

387 425 706
725 122 944

info@geopruzkum.cz

 

VRTY PRO STUDNY A PRO TEPELNÁ ČERPADLA, inženýrsko geologické vrty, zakládání staveb na piloty a mikropiloty. Geologický průzkum, čerpací zkoušky, projekty a dokumentaci pro povolení zajistíme.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Marcel Homolka

603 875 238

homolka@hydropruzkum.cz

Provádíme levné patnáctimetrové  studny o průměru 400 mm do zvodnělých štěrkopísků, ale i náročné, stovky, metrů hluboké vrtané studny

 

Ostatní kraje