hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV

Pro studny a vrtané studny a pro vrty tepelných čerpadel systémů země voda a voda voda 

doporučujeme  pro  Královéhradecký kraj tyto firmy,

protože u nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

 

GGS Litomyšl s.r.o.

Litomyšl

461 612 040

ggs@lit.cz

NÁVRHY, PROJEKTY A VRTÁNÍ STUDNÍ, čerpací a vsakovací zkoušky, posudky a vrtání geotermálních vrtů

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Vladimír Lašek

602 446 613

ggs@lit.cz

 

BauGeo, s.r.o.

Skalice u České Lípy

602 304 199
Jan Tenenko, ředitel

Technici

Nabídka, podmínky a ceny:
http://www.baugeo.cz

TECHNICKÉ A VRTNÉ PRÁCE pro inženýrskou geologii a hydrogeologii, VRTANÉ STUDNY, VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA, likvidace starých vrtů a jímacích objektů

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Petr Čížek  
602 288 678
info@aazzet.cz

Miroslav Lindauer
724 063 408

Pavel Jůza
727 835 367

baugeo@baugeo.cz  

A až Zet - RNDr. Petr Čížek

Praha

602 288 678

info@aazzet.cz

Nabídka, podmínky a ceny:
http://www.geolog.cz/hydrogeolog   

STUDNY A GEOTERMÁLNÍ VRTY. Návrhy, projekty a zajištění nejvhodnější vrtné technologie do místních podmínek. Žádosti o povolení stavby, včetně dokumentace, Vám připravíme k podpisu a k podání.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Petr Čížek

602 288 678

info@aazzet.cz

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, vodoprávní pomoc a hydrogeologické práce pro studny, DČOV a vrty pro tepelná čerpadla

 

CHEMCOMEX Praha, a.s.

Praha

607 117 653

studny@cce.cz

 

STUDNAŘSKÉ A VRTNÉ PRÁCE včetně dokumentace pro povolení studní a zřízení studňového zhlaví na vrty vyhloubené při hydrogeologickém průzkumu.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Pavel Špaček

226 259 151
602 758 196

spacek@chemcomex.cz

 

Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice s.r.o.

České Budějovice

387 425 706
725 122 944

info@geopruzkum.cz

 

VRTY PRO STUDNY A PRO TEPELNÁ ČERPADLA, inženýrsko geologické vrty, zakládání staveb na piloty a mikropiloty. Geologický průzkum, čerpací zkoušky, projekty a dokumentaci pro povolení zajistíme.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Marcel Homolka

603 875 238

homolka@hydropruzkum.cz

Provádíme levné patnáctimetrové  studny o průměru 400 mm do zvodnělých štěrkopísků, ale i náročné, stovky, metrů hluboké vrtané studny

 

Ostatní kraje