hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV

Pro studny a vrtané studny a pro vrty tepelných čerpadel systémů země voda a voda voda 

doporučujeme  pro  Pardubický kraj tyto firmy,

protože u nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

 

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

 ZEMĚVRTNÉ PRÁCE, STUDNAŘSKÉ PRÁCE, čerpací zkoušky, zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze, přednášky

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

 

GGS Litomyšl s.r.o.

Litomyšl

461 612 040

ggs@lit.cz

NÁVRHY, PROJEKTY A VRTÁNÍ STUDNÍ, čerpací a vsakovací zkoušky, posudky a vrtání geotermálních vrtů

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Vladimír Lašek

602 446 613

ggs@lit.cz

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, vodoprávní pomoc a hydrogeologické práce pro studny, DČOV a vrty pro tepelná čerpadla

A až Zet®  

CHEMCOMEX Praha, a.s.

Praha

607 117 653

studny@cce.cz

 

STUDNAŘSKÉ A VRTNÉ PRÁCE včetně dokumentace pro povolení studní a zřízení studňového zhlaví na vrty vyhloubené při hydrogeologickém průzkumu.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Pavel Špaček

226 259 151
602 758 196

spacek@chemcomex.cz

 

K - GEO s.r.o.

Výškovice

596117633

info@kgeo.cz

 

ZEMĚVRTNÉ PRÁCE, dynamická penetrace, laboratoř mechaniky zemin.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Radmila Kleinová

775 100 970

kleinova@kgeo.cz

 ¨¨¨¨

Ostatní kraje