hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV

Pro studny a vrtané studny a pro vrty tepelných čerpadel systémů země voda a voda voda 

doporučujeme  pro  kraj Vysočina tyto firmy,

protože u nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

   

Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o.

České Budějovice

387 428 697

hydropruzkum@hydropruzkum.cz

 

HYDROGEOLOGIE PRO STUDNY A PRO TEPELNÁ ČERPADLA a pro vsakování vod.  Projektování, řízení a posuzování vrtů, čerpací a stoupací zkoušky, projekty ochranných pásem, monitoring hladiny a kvality podzemních vod.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

ing. Josef Tybitancl

387428697
603 258 329

tybitancl@hydropruzkum.cz

Provádíme levné patnáctimetrové  studny o průměru 400 mm do zvodnělých štěrkopísků, ale i náročné, stovky, metrů hluboké vrtané studny

A až Zet®

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

 ZEMĚVRTNÉ PRÁCE, STUDNAŘSKÉ PRÁCE, čerpací zkoušky, zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze, přednášky

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

 

GGS Litomyšl s.r.o.

Litomyšl

461 612 040

ggs@lit.cz

NÁVRHY, PROJEKTY A VRTÁNÍ STUDNÍ, čerpací a vsakovací zkoušky, posudky a vrtání geotermálních vrtů

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Vladimír Lašek

602 446 613

ggs@lit.cz

GEOBE s.r.o.

Brankovice

737224695

geobe@geobe.cz

 

VRTNÉ PRÁCE, STUDNAŘSKÉ PRÁCE, čerpací zkoušky

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Patrik Kabátník

608 704 426

p.kabatnik@geobe.cz

 

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, vodoprávní pomoc a hydrogeologické práce pro studny, DČOV a vrty pro tepelná čerpadla

Ostatní kraje